ศาสตร์วิเคราะห์ฮวงจุ้ยที่ดิน

ศาสตร์วิเคราะห์ฮวงจุ้ยที่ดิน

เดือนนี้วันเวิร์คได้ไปเจอบทความดีๆ เกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ยสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจจะมองหาที่ดินมาก่อสร้างโรงแรมหรือที่อยู่อาศัย ซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ

“ฮวงจุ้ย” เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยภูมิพยากรณ์ของประเทศจีนซึ่งสั่งสมกันมานับพันๆ ปี โดยถ่ายทอดต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่นในรูปแบบของ “ความเชื่อ” เมื่อฮวงจุ้ยถูกถ่ายทอดต่อๆ กันมาในรูปแบบของความเชื่อ หลายคนมักจะคิดว่าฮวงจุ้ยเป็นเรื่องที่งมงาย แต่เมื่อนำฮวงจุ้ยมาวิเคราะห์กันจริงๆ แล้ว ก็จะพบว่า ฮวงจุ้ยนั้นเต็มไปด้วยเหตุผล และนักออกแบบของประเทศจีนในอดีตก็ใช้ตำราฮวงจุ้ยเป็นตำราศึกษาการออกแบบ อาคารเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าฮวงจุ้ยมีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศจีนซึ่งมี ภูมิประเทศและภูมิอากาสไม่เหมือนกับประเทศไทย ความเชื่อหลายอย่างจึงขัดกับหลักการออกแบบของนักออกแบบในประเทศไทย

ความเชื่อเกี่ยวกับรูปทรงที่ดินเป็นเรื่องหนึ่ง ซึ่งตำราฮวงจุ้ยความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะหากที่ดินมีลักษณะที่ดี การทำกิจกรรมบนที่ดินนั้นก็จะดีตามไปด้วย นักออกแบบก็วางผังอาคารได้ง่าย ดังนั้นลองตามไปวิเคราะห์ความเชื่อเหล่านั้นด้วยเหตุผลกันนะคะ

“รูป ทรงที่ดินปากกว้างก้นแคบ ตำราฮวงจุ้ยบอกไว้ว่าเป็นที่ดินที่ไม่เก็บทรัพย์ เงินทองรั่วไหล หาเงินได้เท่าไรก็จะไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้ เจ้าของบ้านจะมีสิทธิ์เป็นหนี้เป็นสิน ชีวิตสมรสจะล้มเหลว” ในสมัยก่อนในประเทศจีนมีระบบวิธีการเก็บภาษีโดยคิดอัตราจากความยาวของด้าน ที่ติดถนน เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็มาจากเรื่องของการค้าขาย เพราะหากมีพื้นที่หน้าร้านมากก็มีโอกาสค้าขายได้มากด้วยเหตุผลนี้ความยาว ที่ดินด้านติดถนนจึงถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี

land2land3

“รูปทรงที่ดินสี่เหลี่ยมคางหมูปากแคบ ตำราฮวงจุ้ยเรียกว่าเป็นที่ดิน ถุงเงิน เป็นที่ดินที่ทำให้เจ้าของสามารถเก็บทรัพย์ได้ดี แต่อาจต้องอดทน ดิ้นรน พยายามต่อสู้บ้าง ในช่วงแรกๆ” เหตุผลก็น่าจะมาจากระบบการจัดเก็บภาษีจากความยาวของด้านที่ติดถนนนั่นเอง ดังนั้นเจ้าของบ้านที่มีที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูปากแคบก็จะมีเงินเหลือ เก็บมากกว่าบ้านบนที่ดินปากกว้าง แต่หน้าที่ดินหน้าแคบก็จะมีข้อจำกัดในการทำธุรกิจต่างๆ บ้าง
 ปลูกบ้านบนที่ดินใบมีดจะมีแต่อันตราย การปลูกบ้านบนที่ดินแคบและยาว (1:2 ขึ้นไป) จะทำให้การวางตำแหน่งห้องต่างๆ ภายในบ้านทำได้ยาก โดยเฉพาะหากด้านแคบชี้ไปทางทิศเหนือและทิศใต้ จะทำให้การออกแบบเลี่ยงแสงแดดทำได้ยากลำบาก ยิ่งในปัจจุบันยังมีข้อบังคับในเรื่องของระยะถอยร่น 2 เมตร ทำให้มีข้อจำกัดเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วย
land41
ปลูกบ้านบนที่ดินสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพและประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จนเป็นเหตุให้มีเรื่องเสียเงินเสียทองเสมอ ด้วยรูปทรงที่ดินไม่ว่าจะวางอาคารแบบไหนก็ตามก็จะเกิดซอกมุมเสมอ ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งในทางจิตวิทยาซอกมุมเหล่านี้จะทำผู้มองให้รู้สึกอึดอัดอีกด้วย หากสร้างอาคารรูปทรงตามที่ดินก็จะทำให้มีเศษวัสดุเหลือเป็นจำนวนมาก
land5“ที่ดินรูปค้อน มีแต่เรื่องหนักใจ ครอบครัวแตกร้าวมีทุกข์เหมือนกับโดนฆ้อนทุบ” หากวางตัวอาคารไม่ดีจะทำให้เกิดมุมอับ ดังนั้นการวางผังจึงทำได้ยากลำบาก เมื่อวางผังไม่ดีจะทำให้เจ้าบ้านไม่สามารถมองเห็นอาณาบริเวณบ้านได้อย่าง ทั่วถึง ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย และความกังวลอยู่เสมอๆ การวางตำแหน่งอาคารบนที่ดินรูปฆ้อน จึงไม่ควรวางตัวบ้านเบี่ยงไปด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไป
land6
 “ที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสเป็นทำเลฮวงจุ้ยที่ดี ครอบครัวที่อยู่บนทำเลนี้จะอยู่ดีมีสุข ไม่ค่อยมีเรื่องที่ทำให้เดือดร้อนใจ” ที่ดิน รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสเป็นที่ดินที่การวางผังและออกแบบทำได้ง่าย ไม่เหลือเศษพื้นที่และมุมอับทางสายตา แต่ความยาวที่เท่ากันก็จะทำให้บ้านดูแล้วไม่น่าสนใจ
     “ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตำราฮวงจุ้ยถือเป็นที่ดินที่ดีที่สุด ผู้อยู่อาศัยจะดี ครอบครัวมีความสุข” เป็นลักษณะที่ดินที่วางผังได้ง่ายที่สุด สามารถออกแบบให้มีพื้นที่เหลือสำหรับสวนและต้นไม้ได้มากกว่าที่ดินลักษณะ อื่นๆ ในขนาดที่เท่ากัน โดยเฉพาะที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่หันด้านแคบไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตก จะทำให้สามารถออกแบบบ้านซึ่งรับลมประจำถิ่น(ก.พ.-ต.ค.)ได้อย่างเต็มที่
      “ใครปลูกบ้านบนที่ดินรูปทรงสามเหลี่ยมนั้นไม่ดี จะเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดอุบัติเหตุ และมีปัญหาเรื่องชู้สาว วิธีแก้ก็คือแบ่งสวนปลายสามเหลี่ยมออกมุมหนึ่ง จึงสามารถปลูกบ้านได้ แต่ที่ดินนั้นจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะปลูกบ้านได้ด้วย” หากที่ดินสามเหลี่ยมมีขนาดเล็กมาก จะทำให้การออกแบบทำได้อย่างยากลำบาก เพราะจะทำให้เกิดซอกมุมที่อึดอัดไม่น่ามองถึงสองมุมด้วยกัน และถ้าพื้นที่จำกัดมากๆ ก็อาจจะทำให้ได้ผังห้องเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งทำให้การวางเฟอร์นิเจอร์ทำได้อย่างยากลำบาก และสิ้นเปลื้องพื้นที่อีกด้วย
 land7
หากยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเชื่อดีหรือไม่ ลองติดตามอ่านบทความต่อไปที่นี่ แล้วค่อยตัดสินใจนะคะ

Shopping Cart

  • No products in the cart.