Ceramic-handmade-mos2

จานวางยาจุดกันยุง

สินค้าปั้นมือของวันเวิร์คทุกชิ้น ถูกถ่ายทอดออกมาจากความรักในงานศิลปะและความตั้งใจที่จะสร้างผลงานที่แตกต่างจากงานอุตสาหกรรมเซรามิคทั่วไป ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับงานที่มีคุณค่ารวมทั้งยังส่งต่อความรู้สึกๆ ดีไปถึงมือคุณ

รายละเอียดสินค้า

จานวางยาจุดกันยุง

งานแฮนด์เมดของวันเวิร์คทุกชิ้นเกิดจากความตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานให้แตกต่างจากสินค้าทั่วไป สินค้าแต่ละชิ้นปั้นด้วยมือของศิลปินทีละใบ รูปทรงและการเพ้นท์ลายจึงแตกต่างกันไปตามลายพู่กันแต่ละครั้ง จุดนี้เรียกว่าเป็นศิลปะของงานแฮนด์เมด คือ ความแตกต่าง

จานวางยาจุดกันยุง สามารถสั่งผลิตได้ โดยใช้เวลาประมาณ 30 วัน

นอกจากลูกค้ากลุ่มโรงแรม ลูกค้าทั่วไปที่ชอบงานศิลปะ สามารถสั่งซื้อไปสะสม ตั้งโชว์ หรือใช้งานจริงได้ตามต้องการ

“A little thing in your hand is delicately made by the company who is in love with handmade & design.

It is filled with love to make sure that you will be joyful every time using it.” 

Shopping Cart

  • No products in the cart.